Om Fossingkraft

Fossingkraft har utspring i sitt tidligere firmanavn, Fossing Tresliperi, som har hatt eget kraftverk i drift fra 1890.

Vi er et lite firma med 2 ansatte. Fra oppstarten i 1991 har vi spesialisert oss på anlegg i mikro-området, dvs opp til 100 kW generatoreffekt, men vi leverer også i mini-området opp til noen hundre kW.

Daglig leder er Ulf Andreassen

Vår målgruppe er i hovedsak grunneiere som ønsker å bygge i egen regi.

Kontakt oss for mer informasjon om vannkraftverk