Fossingkraft - mikro og mini vannkraftverk

SL-Foss03-475x162

 

Enten du ønsker et stort eller lite vannkraftverk, er nøkkelen til økonomisk suksess å velge driftssikkert utstyr og en fornuftig dimensjonering av anlegget i forhold til den tilgjengelige vannmengde.

Befaring ikke nødvendig

Det er som regel ikke nødvendig for oss med befaring på stedet for å utarbeide et forslag til utbygging. Dersom det er ønskelig/nødvendig med befaring kommer denne kostnaden i tillegg og avtales på forhånd.

Gratis vurdering når utbygging ikke er lønnsom

Før vi begynner å regne på et prosjekt foretar vi alltid en grov vurdering av de naturgitte forutsetninger. Dersom vi mener at utbyggingen ikke vil kunne bli lønnsom får du en skriftlig begrunnelse for dette. I så fall påløper ingen kostnader.

Fossingkraft har høy kompetanse innen vannkraftverk

Fossingkraft har kompetansen innen vannkraft. Vi hjelper deg underveis, og kan komme med et konkret forslag til utbygging. Vi har kunnskapen og driftserfaringen fra utallige anlegg over hele landet.

Ring oss på telefon 929 91 866 for en prat om dine muligheter for en lønnsom investering i vannkraft.

Her kan du se liste over leverte turbingeneratorer