Bilder av anlegg fra Fossingkraft

Bilde 1: Ecowatt turbingenerator type AS4/75 med generator oppheist for inspeksjon av Peltonhjul og dyser.

 

Bilde 2: Ecowatt turbingenerator type AS4/75. Netto fallhøyde 205 m. Vannforbruk 59 l/s. Netto generatoreffekt 86 kW.
Produksjonen mates inn på det lokale e-verkets høyspentnett via en trafo. Eierens eget forbruk dekkes ved en privat kabel fra generatoren (230V) til våningshuset på gården. På denne måten unngår eieren både linjeleie og forbruksavgift for sitt eget forbruk. Generatorer med
merkeytelse mindre enn 100 kVA er fritatt for forbruksavgift, f.t. 16 øre/kWh. Kraftutvekslingen med det lokale e-verket går helt automatisk uten noe ekstra reguleringsutstyr: Når forbruket på gården er lavere enn det generatoren produserer, går overskuddet ut på e-verkets nett og måles i en energimåler (vanlig måler som er i alle hus) som er bakoversperret i denne energiretningen. Motsatt, dersom forbruket på gården er større enn det generatoren produserer, kjøpes tilleggskvantumet av e-verket, og dette måles av en energimåler som er bakoversperret i den andre energiretningen. På denne måten utnyttes energiproduksjonen 100%.

 

Bilde 3: Ecowatt AS4/75. Netto fallhøyde 100 m. Vannforbruk 69 l/s. Netto generatoreffekt 50 kW. Innmating på e-verkets høyspentnett og privat kabel fra generatoren som dekker eierens eget forbruk.

 

Bilde 4: Ecowatt AS4/FI3, tverrstrømsturbin m. asynkrongenerator. Netto fallhøyde 9 m. Vannforbruk 275 l/s. Netto generatoreffekt 17 kW. Anlegget dekker strømforbruket til en gammel mølle som er omgjort til museum. Overskuddsproduksjonen selges til det lokale e-verket.

 

Bilde 5: 1 stk Ecowatt AS4/75, 1 stk Francisturbin type 5TR2 og 1 stk 6TR2. Netto fallhøyde 70 m. Vannforbruk 425 l/s totalt. Netto generatoreffekt 225 kW totalt. Anlegget kjøres i ulike trinn etter tilsiget og med god virkningsgrad fra full effekt og helt ned til etpar kW. Produksjonen selges til det lokale e-verket. Privat kabel dekker eget forbruk på gården.

 

Bilde 6: Ecowatt AS4/38. Netto fallhøyde 160 m. Vannforbruk: 15 l/s. Netto generatoreffekt 18 kW. Kraftstasjonen ligger ca 800 m fra gården. Det er derfor valgt en generatorspenning på 690V for å redusere strømvarmetapet i kabelen. Produksjonen dekker eget forbruk og overskuddet selges til det lokale e-verket.

 

Fossingkraft - minikraftverk - mikrokraftverk - små vannkraftverk - turbingenerator