Nyttige lenker

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble grunnlagt i 1921 og er underlagt Olje- og energi- departementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser.

IREM.
Det er IREM som produserer de Pelton- og tverrstrøm turbingeneratorer vi selger.